ချင်းပြည်နယ် နေရာ‌ဒေသအခြေအနေများ

ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ခရီးသွားဧည့်သည်များ သွားရောက်လည်ပတ်ရန် ကန့်သတ်ထားသည့် နေရာ တစ်ခုရှိနေပါကြောင်း သတိပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။

တရားဥပဒေ ညွှန်ကြားချက်များအရ အဆိုပါ ကတ်သတ်နယ်မြေအား ဖြတ်သန်းသွားလာခြင်း မပြုသင့်ပါ။

ခရီးသွားဧည့်သည်များ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည့် ခွင့်ပြုနယ်မြေဒေသများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ခွင့်ပြုထားသည့်နေရာများ

ခွင့်ပြုထားသည့်နေရာများ

၁။ ဟားခါး မြို့နယ်
၂။ ထန်တလန် မြို့နယ်
၃။ ဖလမ်း မြို့နယ်
၄။ တီးတိန် မြို့နယ်
၅။ တွန်းဇံ မြို့နယ်
၆။ မင်းတပ် မြို့နယ်
၇။ ကန်ပလက် မြို့နယ်
၈။ မတူပီ မြို့နယ်

ကန့်သတ်နေရာများ

ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည့်နေရာ 

၁။ ပလက်၀မြို့နယ်