ဌာနများ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များ

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏

ထုတ်ပြန်ချက်များ

ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏

ထုတ်ပြန်ချက်များ

ဒေသဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းကော်မတီ၏

ထုတ်ပြန်ချက်များ

ကျေးရွာလည်ပတ်မှုခရီးစဉ်နှင့် ရပ်ရွာလူထုခရီးသွားလုပ်ငန်းများ(CBT) အတွက် ယေဘုယျအကြံပေးလမ်းညွှန်ချက်များ

ထုတ်ပြန်ချက်များ

Enchanting Myanmar Health and Safety Protocol အစီအစဉ်အရ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအား ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းသော လုပ်ငန်းများအဖြစ်  မှတ်ပုံတင်နိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာချက်

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဝင်/ထွက်ဂိတ်များနှင့်  နယ်စပ်ဝင်/ထွက် ဂိတ်များမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်လာမည့်  ခရီးသွားများအတွက် အသွားအလာကန့်သတ်မှုနှင့်  ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းအစီအစဉ်  ‌

ခရီးသွား


အကြံပြုချက်များဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏

ထုတ်ပြန်ချက်များ